To sme my.

Vedúci FSk Likava:                          Mudička Ján, ml.
Umelecký vedúci:                            Mudička Ján st.                      
Vedúci hudby :                                Nemčeková Mirka
Krojári:                                              Hrčka Eduard,  Mudičková Renáta