Folklórna skupina Likava v Bodonoši

FS Likava navštívila v dňoch 30.9. - 2. 10. rumunský Bodonoš (v rumunčine Budoi), ktorý je partnerskou obcou Likavky. Likavskú samosprávu na slávnosti poďakovania za úrodu zastupovali starosta Likavky Ing. Marián Javorka a poslanci Obecného zastupiteľstva. Slovenská obec Bodonoš sa nachádza na severe Rumunska v župe Bihor, kde je viacero slovenských dedín. Je to nádherný pocit prejsť 500 km, dva štáty a zrazu opäť počuť našu rodnú reč. Slováci sem prišli okolo roku 1790, ba sú zmienky, že do Oradei, čo je najväčšie mesto v tejto oblasti, prišli po jeho vyplienení Turkami už sto rokov predtým. Hlavnú zásluhu na tom, že sa tu Slováci neasimilovali má kostol a škola. Sami sme stretli okrem bodonošského kňaza ďalších dvoch slovenských duchovných, ktorých práca je síce náročná,no nechýba im entuziazmusa zapálenie pre vieru a slovenčinu. Dôkazom ich viery je aj vybudovanie novej krížovej cesty v dedinke Čerpotok, ktorý je vzdialený asi 25 km od Bodonoša. Krížová cesta je postavenáz kameňov a betónu a jej centrom je 12metrov vysoký kríž (12 apoštolov), ktorý je nádherne osvetlený. Krížová cesta, ktorá bola vysvätená len pred rokom sa stala novým symbolom stretávania Slovákov v oblasti a je z nej pekný výhľad. O problémoch s jej budovaním, zbierkach peňazí a päťročnej snahe nám porozprával miestny predseda Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Adrián Merka.

V obci Boromlak neďaleko od Čerpotoku sa nachádza menšia kópia sochy Ježiša Krista z Rio de Janeira. Sochu vybudoval v roku 1938 otec herca Michala Dočolomanského Rudolf, ktorý pôsobil v miestnej slovenskej škole ako učiteľ. Sám Rudolf Dočolomanský musel po násilnej maďarizácii počas 2. svetovej vojny emigrovať a tak sa dostal na Slovensko.Žiaľ, škola už pre nedostatok žiakov nefunguje, no Slováci v nej majú múzeu. Adrián Merka násinformoval o zatváraní fabrík, ktoré zamestnávali Slovákov v regióne. Po roku 1989 a hlavne po vstupe do EÚ zatvorili viacero baní, sklární a rafinérií. A hoci je oblasť mimoriadne bohatá na prírodné suroviny, mladí odchádzajú za prácou do cudziny, hlavne na Slovensko a často sa do Rumunska nevracajú. Ocenil pomoc našej vlastirumunským Slovákom, či už formou štipendií, podpory škôl, kultúry i účasťou na festivaloch na Slovensku.

Hlavným dôvodom nášho pobytu v Bodonoši bolo Vinobranie, čo je tradičný miestny festival spevu a tancov. Slávnosť sa začala slovenskou svätou omšou a pokračovala vystúpením miestnych folklórnych súborov. Hosťom podujatia bola aj naša skupina, ktorá zožala veľký úspech. Asi najviaczaujal tanec Doplatky, čo je vlastne hudobno-tanečné divadelné spracovanie doplatkov na družstve, ktoré vyvrcholilo dedinskou zábavou.

Cestou naspäť na Slovensko sme sa zastavili v Oradei, kde nám na opravených hradbách a hrade predstavil históriu mesta slovenský kňaz Ján Mlynarčík. Nachádza sa tu tiež slovenský kostol a sídli slovenský konzulát.

Predstavitelia obce a FS Likava sa cítili v Bodonoši ako doma. Nielen vďaka reči, ale aj veľmi srdečným prijatím od všetkých Slovákov, ktorých sme stretli.

Ing. Michal Švento

zástupca starostu obce Likavka                

"Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti..."

Posledný fašiangový víkend sa Likavka preniesla do doby našich starých, prastarých materí a otcov, zaodela sa krásou tradičných krojov, ožila folklórom a zavŕšila veselé fašiangové obdobie.

Fašiangovú krojovanú veselicu usporiadala v kultúrnom dome v Likavke, dňa 25.2.2017 Folklórna skupina Likava, ktorá už pôsobí vyše 15 rokov a svoju dedinu Likavku reprezentuje na rôznych kultúrnych podujatiach, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma na Slovensku i v zahraničí.

Metenícky fašiang zahájila FSk Likava najznámejšou uchovanou tradíciou dediny - "Likavskou bursou", ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia. Celé podujatie slávnostne otvoril zazvonením na veľký zvon zakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci FSk Likava p. Ján Mudička st. Členovia FSk Likava vzápätí zobrali všetkých na tanečný parket a roztancovali celú sálu.

Počas prestávok a oddychu po tanci si mohli hostia pochutiť na výbornej večeri, tradičných meteníkoch a občerstviť sa v bufete, kde im vyhrávala a spievala ľudová muzika FSk Likava.

Podujatie bolo doprevádzané a spríjemnené i bohatým programom FSk Likava. Dievčatá a ženy sa predviedli v rytme "Kankánu" a muži s chlapcami sa postarali o zábavu s choreografiou "Labutieho jazera". Po polnoci v pásme "Pochovávanie basy", ktorý paroduje skutočný pohreb a komické prevedenie obradu rozlúčky, ohlasovali koniec zábav a lúčili sa s basou.

Zabávajúcim do tanca hrala a po celý čas ich výborne zabávala hudobná skupina B.O.S.S z Považskej Bystrice. Nechýbala ani bohatá tombola s krásnymi cenami, za ktoré patrí veľká a srdečná vďaka všetkým sponzorom.

V dobrej a veselej atmosfére sa hostia zabávali do skorých ranných hodín. Dúfame, že sa im "Metenícky fašiang" páčil, cítili sa dobre a o rok sa opäť vrátia medzi nás, do Likavky.

FSk Likava

Dedinská folklórna skupina Likava

Za viac ako 50 rokov trvania detského folklórneho súboru v obci vyrástli desiatky výborných tanečníkov, ktorí ďalej pokračovali vo folklórnom súbore Liptov v Ružomberku. Mnohí z nich sa už dlhé roky zaoberali myšlienkou existencie folklórnej skupiny, ktorá by oživovala a zachovávala zvyky obce Likavka.

Práve v jubilejnom roku 2000 sa našli ľudia, ktorí túto myšlienku i zrealizovali a pri pri1ežitosti príprav 25. ročníka detského folklórneho festivalu v Likavke vznikla dedinská folklórna skupina Likava. Prvýkrát sa predstavila práve na detskom folklórnom festivale v Likavke.

Počas trvania folklórnej skupiny sa jej členovia predstavili na folklórnych festivaloch v Lúčkach, Východnej, Detve, Sihelnom, Heľpe, Podzámčoku, Liptovskej Tepličke v poľskej Zawoji, v Rumunskom Bodonoši, Ružomberku, v Pribyline a sú i neodmysliteľnou súčasťou domácich podujatí.

Zatiaľ najväčším úspechom. folklórnej skupiny je postup na celoštátnu prehliadku dedinských folklórnych skupín "Nositelia tradícii" v Banskej Bystrici roku 2003, kde sa dostali medzi 6 najlepších a získali cenu a diplom za vynikajúce dramaturgicko-režijné stvárnenie likavskej svadby.

Folklórna skupina Likava má 35 členov a ľudovú hudbu vedie Michal Švento ml.. Umeleckým vedúcim je Ján Mudička ml. a organizačným vedúcim je Juraj Pšeno. S folklórnou skupinou úzko spolupracuje i Andrea Jágerová, ktorá je autorkou mnohých choreografií folklórnej skupiny.

Ich program je veľmi rozmanitý a svojou prítomnosťou folklórna skupina spríjemňuje rôzne slávnostné príležitosti. Do zbierky ich tancov patrí Regrútsky tanec, Faktorský tanec, Likavská bursa, Vitie pierok, Klebetnice, Likavská svadba a mnoho ďalších hudobných a speváckych čísel.

Z činnosti DFS Likava 2016

Tak ako každý rok aj tento rok DFS Likava cez letné obdobie spríjemňuje voľné chvíle svojimi vystúpeniami na rôznych podujatiach či už doma alebo v zahraničí. Na pozvanie Spolku Slovákov v Poľsku a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sme letnú sezónu začali 3.7. 2016 vystúpením v poľskej obci Powilk, kde sa konali XXIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Našim vystúpením sme tak aj my prispeli k prezentácii krajanskej a slovenskej kultúry v tomto regióne.

Ďalšie vystúpenie nás čakalo v sobotu 9.7.2016 na 51. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, kde sme vo večernom programe pod názvom " Klenoty našich dedín " spoločne vystúpili s folklórnymi skupinami z Polomky, Pliešoviec a Zárečia. Okrem tohto vystúpenia sa naša skupina ale aj obec celý deň prezentovala na tomto podujatí v Gazdovskom dvore, kde sa ponúkali likavské špeciality a aj ukážky drevorezbárskych prác Pavla Lofaja.

O tri dni sa vydala malá časť folkloristov na juh Francúzska, kde sa v dňoch od 12.- 18.7. 2016 v meste Chatillon-sur-Indre konalo siedme európske stretnutie národov za účasti zástupcov z osemnástich krajín Európy. Mottom tohto stretnutia bolo lepšie objaviť bohatosť našej rozmanitosti, žiť v duchu porozumenia a tolerancie, komunikovať, spoznať ľudí a budovať nové priateľstvá.

23. 7. 2016 sa folklórna skupina predstavila s pásmom " Doplatky " na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom na Lúčkach. V príjemnom prostredí amfiteátra Markuška sme divákom predviedli scénické spracovanie družstevníckej zábavy, pri ktorej sa vyplácali doplatky - finančné čiastky za celoročnú činnosť na družstve. Dej je situovaný do 60- ich rokov minulého storočia.

V sobotu 30.7. 2016 sme sa spolu s občanmi Martinčeka zabávali na "Hasičskej sobote", kde sme v dvoch vstupoch zatancovali tance Pri muzike a Faktorský.

Mesto Ružomberok nás pozvalo spoločne na prezentáciu nášho regiónu na Slovenské národné slávnosti do Báčskeho Petrovca v Srbsku, ktoré sa konali v dňoch 5. - 7. 8. 2016. Slávnosti sa konali pod záštitou Ministerstva kultúry Srbskej republiky a Matice slovenskej. Vážnosť tejto akcie dodala aj účasť našej oficiálnej delegácie na čele s ministrom školstva p. Plavčanom a aj vládnymi predstaviteľmi Srbska. V troch vstupoch sme sa v sobotu tancami predstavili divákom na námestí a tak sme mohli aj mi prispieť k rozvoju kultúry v tomto regióne, kde žije početná skupina zahraničných Slovákov.

Aj keď do konca roka je ešte ďaleko, nás čaká ešte množstvo vystúpení. Najbližšie sa predstavíme v nedeľu 4. septembra na Vlkolínci. Popri tomto množstve vystúpení sa členovia schádzajú aj na skúškach a tak by som sa chcel poďakovať rodinným príslušníkom za ochotu a toleranciu, pretože v tomto letnom období strávia s rodinou málo času.

Na záver by som chcel popriať všetkým členom veľa zdravia, mnoho vystúpení a veľa úspechov.

DFS Likava v Poľsku

23. ročník festivalu Dni slovenskej kultúry v Maľopolsku

V nedeľu, 03.07.2016 v obci Podvilk sa uskutočnil 23. ročník festivalu Dni slovenskej kultúry v Maľopolsku. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom z Dolného Kubína sa na tomto podujatí svojimi tancami predstavila aj FSk Likava.

Podujatie začalo svätou omšou v slovenskom jazyku v kostole sv. Martina a pokračovalo vystúpením súborov zo Slovenska: FSk Likava, FS Frankovčan z Malej Frankovky, Veselie spod Choča z Jaseňovej. Program podujatia spestrili svojimi vystúpeniami aj krajanské umelecké zoskupenia a to FS Spiš z Novej Belej, FS Hajduky z Vyšných Lápš, ľudová kapela Krištofa Pieronka z Podvilku, ľudová hudba Goral, mažoretky skupiny Magnes a Magnesik, spevácke duo Karina a Laura Jaromírové z Oravky a dychová hudba z Podvilka pod vedením Luciána Bryju.

V rámci podujatia sa uskutočnila prezentácia a predaj Almanachu Slováci v Poľsku XVI., ktorý obsahuje príspevky z vedeckej konferencie k 400.výročiu udelenia dedičnej škultécie Martinovi Vlčkovi z Podvilku.

Dedinská FSk Likava sa pod vedením umeleckého vedúceho p. Jána Mudičku st. a organizačných vedúcich p. Juraja Pšenu a p. Jána Mudičku ml., prezentovala svojim bohatým programom a predstavila folklór Dolného Liptova. Tancom "Pri muzike" domácim ponúkli zábavu v dedinskej krčme, ktorá je založená na rozkazovačkách mladých tanečníkov, ktorí sa predvádzajú pred dievkami v tanečných cifrovačkách a speve. V podobnom duchu - zábave u krčmára Paračku - sa niesol aj tanec "Pod borovinou", kde sa stretli tanečníci, aby parodovali zábavu hradných pánov na hrade Likava. "Faktor náš, daj oldomáš, veď dneska sviatok máš!" - námetom tanca "Faktorský" bolo prevedenie ukážky, ako to bolo na oslave u Faktorov, s napodobením plne, hradnej panej, ako i ďalších hereckých a tanečných kreácií. Tancom "Regrútsky" zobrazili zábavu a spev mládencov pred odchodom na vojenčinu, tzv. regrútsku zábavu. Dievčatá obohatili program spevom a hudobným vstupom, okrem doprevádzania celým programom, sa predstavila aj ľudová hudba FSk Likava.

 Klenovská rontouka 2015

MSS Fsk Likava sa po prvýkrát predstavila na 37. ročníku Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach "Klenovská Rontouka 2015", ktoré sa uskutočnili 26.-28. 06.2015 v útulnom prostredí miestneho parku obce Klenovec. Tieto slávnosti sú jediné folklórne slávnosti na území regiónu okresov Rimavská Sobota a Revúca.

V programe speváckych skupín a sólistov pod názvom "Pre radosť i na žiaľ" pod choreografickou taktovkou Andrei Jágerovej sa MSS Fsk Likava prezentovala speváckym pásmom regrútskych a amerikánskych piesní. V hodinovom programe okrem nás vystúpili aj ŽSS pri FS Marína zo Zvolena, MSS FS Vepor z Klenovca, MSS Húžva z Mokrej Lúky, ĽH FS Vepor z Klenovca, ŽSS FS Háj z Rimavskej Soboty a sólisti Lucia a Stanislava Zvarové, Lucia Luptáková...

Napriek únave a neskorému príchodu sme sa domov vrátili obohatený o nové zážitky, priateľstvá a skúsenosti. Vďaka Andrea.

Najbližšie sa predstavíme na 40. ročníku Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci 07.-09.08.2015

tlačový odbor Fsk Likava.

Krajské kolo "Nositelia tradícií" aj s folklórnou skupinou Likava

Folklórna skupina Likava sa opäť po mnohých rokoch prihlásila na súťažnú prehliadku dedinských folklórnych skupín s názvom "Nositelia tradícií", v rámci ktorej v roku 2003 postúpila v silnej konkurencii do celoslovenského kola, kde získala ocenenie za vynikajúce dramaturgické spracovanie likavskej svadby.

Regionálna súťažná prehliadka sa konala 3. mája 2015 v Liptovských Sliačoch za účasti folklórnych skupín Dolného aj Horného Liptova - Fsk Stráne z Važca, Fsk Smrečany, Fsk Ostrô z Bieleho Potoka, Fsk Sliačanka z Liptovských Sliačov, Fsk Kriváň z Východnej, Fsk Poludnica zo Závažnej Poruby a nás, Fsk Likava.

Naša skupina sa na súťažnej prehliadke predstavila s novo nacvičeným pásmom "Doplatky", ktorej dej sa odohráva v 50-ich rokoch minulého storočia. Program spracoval tému vyplácania doplatkov - finančného dorovnania za celoročnú činnosť na družstve, po ktorom nasledovala družstevnícka zábava.

Vďaka nadšeniu a príkladnému prístupu všetkých členov skupiny sa nám podarilo úspešne reprezentovať obec Likavka a umiestniť sa v zlatom pásme s návrhom na postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14.6.2015 v oravskej obci Habovka. Celé pásmo s nami nacvičila a dramaturgicky spracovala naša likavská rodáčka Andrea Jágerová, za čo jej patrí úprimná vďaka.

tlačový odbor Fsk Likava


Dedinská folklórna skupina Likava v Slatiňanoch

Partnerské vzťahy medzi Likavkou a východočeským mestečkom Slatiňany začali na úrovni osobných kontaktov už pred mnohými rokmi, keďže členovia Sokola zo Slatinian a hlavne starosta Sokola Mirek Lebduška každoročne navštívili Likavku v rámci tradičného cykloturistického podujatia Okolo Liptova, podobne ako cyklistickí nadšenci z Likavky navštevovali Slatiňany. A tak pred 3 rokmi navrhol Róbert Fajta obci, či by nebolo dobré vzťahy medzi Likavkou a Slatiňanmi nejakým spôsobom ešte prehĺbiť, zoficiálniť.

Slatiňany je malé mestečko s približne 4200 obyvateľmi, ktoré sa nachádza neďaleko okresného mesta Chrudim. Prvé písomné zmienky sú z roku 1294. Najväčší rozmach zažilo Mesto počas doby, keď panstvo a zámok vlastnila kniežacia rodina Auspergov. V roku 1859 vznikol v meste cukrovar, v roku 1877 továreň na umelé hnojivá, parná píla a v roku 1903 liehovar. Miestni ľudia si kniežací rod Ausbergov veľmi vážili a preto je aj v erbe mesta písmeno A. Kniežací rod zamestnával prakticky celé Mesto a okolie.

Starosta obce Likavka Ing. Marián Javorka, spolu s Ing. Michalom Šventom, bývalým riaditeľom ZŠ Ing. Jozefom Magom a Róbertom Fajtom navštívili s roku 2012 Slatiňany a nadviazali užšie vzťahy s miestnym starostom MVDr. Ivanom Jeníkom, zástupcom starostu Vítězoslavom Kolkom a samozrejme s motorom celej spolupráce, starostom miestneho Sokola v Slatiňanoch Mirkom Lebduškom. V júni roku 2014 navštívili počas detského folklórneho festivalu predstavitelia mesta Slatiňany Likavku, kde sa partnerstvo medzi Likavkou a Slatiňanmi aj oficiálne spečatilo podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Jedným z výsledkov tejto spolupráce bolo aj tohtoročné pozvanie mesta Slatiňany a miestneho Sokola na 9. ročník "Slatiňanského pozastavení", ktoré sa uskutočnilo dňa 16.05.2015. Slatiňanské pozastavení je každoročne organizovaný festival, na ktorom sa v celodennom kultúrnom programe predstavia miestne kultúrne telesá , miestna ZUŠ, domáci Národopisný súbor Formani zo Slatinian a pozvaní hostia. Jedným z hlavných hostí programu bola práve naša folklórna skupina Likava.

Pozvanie sme s radosťou prijali a tak sme sa spolu s predstaviteľmi obce Likavka - zástupcom starostu Ing. Michalom Šventom, pani poslankyňami Ing. Editou Homolovou a Ing. Danielou Pongráczovou, cyklistickým nadšencom Ing. Petrom Klačkom a riaditeľom ZŠ s MŠ Likavka Mgr. Ľubošom Birtusom vybrali na ďalekú cestu reprezentovať našu obec, upevňovať a utužovať priateľské vzťahy, a tak budovať spoluprácu a družbu do ďalších rokov. Po viac ako šiestich hodinách, sme v podvečer 15.5.2015 pod starostlivým dohľadom nášho super šoféra p. Ľuba Bystričana, dorazili do cieľa našej cesty, kde nás privítal vedúci súboru p. Aleš Kohoutek a organizačný vedúci súboru p. Radim Zajíček. Čakalo nás občerstvenie a mnohí z nás aj napriek únave si pred spánkom neodpustili pohár dobrého oroseného českého piva. V sobotu nás čakal náročný, ale bohatý a krásny program. Členovia súboru využili dopoludnie na skúšku programu v miestnej Sokolovni a predstavitelia obce, ktorým sa prevažne venoval zástupca starostu p. Víťa Kolek, poznávali krásy Slatinian. Sprevádzal ich po nádherných miestach v Slatiňanoch, obdivovali krásne rekonštruovanú Švýcárnu - niekedy v minulosti hospodárstvo pre miestny zámok. V budove Švýcárny je inštalované múzeum kladrubského vraníka a múzeum známeho seriálu s tematikou chovania koní Dobrá voda, ktorý sa natáčal práve v Slatiňanoch. Ku koňom má veľmi blízko aj slatiňanský starosta, ktorý si aj počas starostovania prevádzkuje veterinárnu ambulanciu. Pri Švýcárne sa nachádza aj Kočicí hrádek, čo je zmenšenina hradu, ktorá slúžila deťom s miestneho zámku na hranie. Okolo obeda sme už všetci spoločne absolvovali prehliadku miestneho zámku a veľkým zážitkom pre nás bola exkurzia po národnom žrebčíne Slatiňany, kde sa chovajú krásne kone - kladrubský vraník (špeciálne vyšľachtené české plemeno koňa). Kladrubský vraník - je pre Čechov vzácny druh koňa. Pri pohrebe bývalého prezidenta Václava Havla ťahali práve kone zo Slatinian koč s jeho pozostatkami. Deň pred našou návštevou v Slatiňanoch ťahali v Prahe kone zo Slatinian českého kardinála Dominika Duku. Zážitok z jazdy kočom sme si užili i my.

Popoludnie už bolo vyplnené vystúpeniami folklórnych súborov, v kráse piesní, tanca a hudby. Naša folklórna skupina Likava sa pod vedením umeleckého vedúceho p. Jána Mudičku a organizačného vedúceho p. Ing. Juraja Pšenu prezentovala svojím bohatým programom a predstavila folklór Dolného Liptova. V prvej časti sme tancom "Pri muzike" domácim ponúkli zábavu v dedinskej krčme, ktorá je založená na rozkazovačkách mladých tanečníkov, ktorí sa predvádzajú pred dievkami v tanečných cifrovačkách a speve. V podobnom duchu - zábave u krčmára Paračku - sa niesol aj nasledujúci tanec "Pod borovinou", kde sa stretli tanečníci, aby parodovali zábavu hradných pánov na hrade Likava. Dievčatá obohatili program spevom trávnic a hudobným vstupom sa predstavila aj naša ľudová hudba, pod vedením Michala Šventu ml., ktorá nás doprevádzala celým programov. V druhej časti sme tancom "Regrútsky" zobrazili zábavu a spev mládencov pred odchodom na vojenčinu, tzv. regrútsku zábavu a čas fašiangov sme priblížili Likavskou bursou, počas ktorej sme domácich v hľadisku ponúkali likavskými dobrotami a "kořalkou".

Podľa srdečnej nálady, veselej, príjemnej atmosféry a nadšeného potlesku veríme, že sa domácim naše vystúpenie páčilo a obohatilo ich o liptovský folklór. Utvrdzuje nás v tom aj skutočnosť, že aj keď práve v čase nášho vystúpenia hrali Česi hokej s Kanadou, hľadisko bolo plné. K dobrej pohode a atmosfére počas vystúpenia prispelo aj veľmi dobré počasie.

Večerné, príjemné posedenie v sídle miestneho Sokola sa nieslo v priateľskej atmosfére. Spolu s novými priateľmi zo súboru Formani sme si zaspievali, zatancovali, podebatovali a rozlúčili sme sa s nádejou, že sa čoskoro opäť uvidíme.

Pri záverečnej návšteve slatiňanskej radnice Ing. Michal Švento odovzdal starostovi Slatinian MVDr. Ivanovi Jeníkovi oficiálne pozvanie na návštevu Likavky počas detského folklórneho festivalu a poďakoval vedeniu mesta za vrelé prijatie, pohostinnosť a sprevádzanie počas nášho pobytu v Slatiňanoch. Preto sa tešíme, že zástupcovia mesta Slatiňany navštívia Likavku. Do budúcnosti počítame aj s tým, že by Likavku navštívili Formani, prípadne ich detský súbor Sejkorky.

Na záver, by sme sa chceli srdečne poďakovať vedeniu mesta Slatiňany, starostovi miestneho Sokola, ako aj všetkým členom Národopisného súboru Formani za ich dobrosrdečnosť, starostlivosť, pohostinnosť, za to, že sme v ich spoločnosti mohli prežiť príjemné chvíle... proste za všetko... ešte raz VĎAKA.

Úprimná vďaka patrí aj vedeniu obecného úradu v Likavke za ich pomoc, finančnú podporu a spolupráci pri zorganizovaní tohto zájazdu a pekného podujatia.

Sme radi a hrdí na to, že sme mohli našu Likavku reprezentovať v zahraničí, po Poľsku, Rumunsku už aj v Čechách. Pevne veríme, že sme dôveru Likavčanov nesklamali, a že do budúcna nás ešte čaká mnoho spoločných projektov..

FSK LIKAVA na festivale v Bodonoši - RUMUNSKO

Pred cestou do tejto zabudnutej časti Európy, mnohí z nášho okolia krútili hlavami, prečo práve do Rumunska? Je to jedno z mála posledných miest, kde máme možnosť nahliadnuť do bežného života obyčajných ľudí, bez návykov a zlozvykov západnej spoločnosti.

No aj na tomto mieste platí, že tento stav je dočasný, a je len otázkou pár rokov, kým všadeprítomná globalizácia prenikne aj sem.

V minulosti bol Bodonoš jednou z najväčších slovenských obcí v Rumunsku. Sú často zabudnutí a nepoznaní u Slovákov na Slovensku. Naši krajania žijú v Rumunsku už tretie storočie. Ich cesta sem nebola ľahká, taktiež životné podmienky, ktoré ich tu čakali boli veľmi drsné. Život miestnych obyvateľov výrazne ovplyvnili miestne bane. Zlom nastal v devädesiatych rokoch, keď bane boli zavreté a z okolitých obcí sa stala "hladová dolina". V súčasnosti je Bodonoš jednou z najvýznamnejších obcí bihorských Slovákov. V obci sídli Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka, ktoré je pomenované po slovenskom rodákovi.

Bodonoš žije čulým kultúrnym životom. Organizujú sa tu rôzne kultúrne podujatia. Jednou z najväčších udalostí pre miestnych obyvateľov je Vinobranie. Je to výborné podujatie s prehliadkou folklórnych súborov spojené so súťažami o najchutnejšie víno, v pití vína, najväčší strapec hrozna. Kus z rodného Slovenska im priniesta aj naša FSK LIKAVA, ktorá sa prezentovala pásmom piesní a zvykov z dolného Liptova. Satisfakciou za pekné umelecké vystúpenie bolo nadšené publikum, ktoré sa neraz pridalo aj spevom. Pri piesňach, ktoré spievala FSK sme si poplakali spoločne s účastníkmi vinobrania. Stretli sme sa so slovenskými rodákmi, ich pohostinnosťou a dobrosrdečnosťou.

                                         ...po novom Dedinská folklórna skupina LIKAVA

Je to neuveriteľné, ako ten ako ten čas rýchlo beží. V tomto uponáhľanom svete, kedy pomaly sused nepozná suseda, kedy niet času povedať si pár milých slov, je obdivuhodné, že sa nájde zopár jedincov, ktorí z toho mála voľného času, čo majú, ho vedia obetovať pre ušľachtilú vec a potešiť srdcia druhých.

Áno, takí sú členovia dedinskej folklórnej skupiny. Milí, obetaví, ba priam fanatici do folklóru. Všetko to, čo sa naučili, chcú ukázať mnohým priaznivcom folklóru a zároveň, odovzdať svoje umenie a skúsenosti mladším generáciám. Dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili, čo všetko sme stihli za posledný rok. 

V Likavke sme sa predstavili celkovo štyrikrát. Začali sme pochovávaním basy na hasičskej zábave, potom sme svojím spevom spríjemnili chvíle prítomným divákom pri sadení májov. Ďalej to bolo vystúpenie na detskom folklórnom festivale s tanečným pásmom "Pod borovinou" a rok sme ukončili na Vianoce vystúpením "Betlehemci." S týmto istým vystúpením sme sa predstavili aj v Liptovskom Mikuláši. Vo februári v tomto roku sme natočili krátky klip do folklórnej hitparády "Kapura." Predstavili sme sa s hudobno-tanečným pásmom "Likavská bursa." Vďaka vašim hlasom sme v prvom kole skončili na peknom druhom mieste, a tak sme postúpili do druhého kola, kde sme skončili tretí. V rámci "Kulinárskych dní," ktoré organizuje žilinský samosprávny kraj, sme vystúpili vo Valčianskej doline a v Oravskom podzámku. Žiaľ bohu zažili sme aj smutné chvíle, keď nám boli odcudzené klobúky a basa. Veľmi nás to zarmútilo a sklamalo, nechcelo sa nám veriť, že sa niekto ulakomí aj na takéto veci.

Vďaka dotácii, ktorú nám odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo, sa nám pomaly darí ukradnuté veci nahradiť novými. Týmto sa chceme srdečne poďakovať obecnému zastupiteľstvu, ako aj vedeniu obce.

Teší nás, že vďaka obetavosti p. uč. Peniakovej a Jozefa Nemčeka (člena súboru) funguje aj detský folklórny súbor. Ich pričinením nám vyrastajú nádejní budúci členovia súboru. Dôkazom toho je prírastok pekných mladých dievčat do speváckej aj tanečnej zložky súboru.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhajú. Držte nám palce, aby sme to všetko zvládli, aby sme Vás aj naďalej mohli rozveseliť, pobaviť a rozosmiať, a tak reprezentovať a šíriť dobré meno Likavky.

kolektív DFS Likava