Dedinská folklórna skupina LIKAVA je podporovaná                                                                                                   Obecným úradom v Likavke.

Predstavenie Folklórnej skupiny Likava

Za mnohé roky trvania detského folklórneho súboru v našej obci Likavka vyrástli desiatkyvýborných tanečníkov, ktorí ďalej pokračovali vo folklórnom súbore Liptov v Ružomberku. Mnohí z nich sa zaoberali myšlienkou existencie folklórnej skupiny, ktorá by zachovávala a oživovala zvyky a tradície našej obce a regiónu. A práve koncom roku 1999 sa našli ľudia, ktorí túto myšlienku i zrealizovali pri príprave 25. ročníka DFF v LikavkeNa podnet vtedajšieho starostu obce Vladimíra Roška, v spolupráci s umeleckým vedúcim FS Liptov Vojtechom Littvom a vďaka bývalým vynikajúcim tanečníkom detského súboru v Likavke a folklórneho súboru Liptov p. Jánovi Mudičkovi st., Jozefovi Haluškovi, a za pomoci kultúrnych pracovníčok Ireny Marošovej a Janky Hrčkovej vznikla - Folklórna skupina Likava pod vedením p. Jána Mudičku, st.

Reprezentácia FSk Likava na Slovensku

Folklórna skupina Likava sa od svojho vzniku pravidelne zúčastňuje tradičných festivalov, folklórnych slávnosti, podujatí a súťaží, kde sa predstavuje so svojim pestrým a bohatým programom. Folklórny festival vo Východnej, Folklórny festival pod Poľanou v Detve, Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach, Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Folklórne slávnosti v Podzámčoku, Folklórne slávnosti Pod Babou horou v Siheľnom, Podjavorské folklórne slávnosti v Pliešovciach, Medzinárodný folklórny festival v Myjave, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, Dubnický folklórny festival v Dubnici nad Váhom, Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke, Ružomberský festival, Slávnosti vo Vlkolínci a v Pribiline. K neodmysliteľným podujatiam patria Detský folklórny festival v Likavke, fašiangové zábavy, sadenia májov, vystúpenia pre jubilantov, vianočné programy a sprievodné vystúpenia pri rôznych akciách poriadaných v našej obci Likavka.

Reprezentácia FSk Likava v zahraničí

"Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj..." s odkazom piesne a s hrdosťou v srdci k svojej domovine folklórna skupina reprezentuje obec Likavku aj v zahraničí, konkrétne v Rumunsku, Poľsku a Česku.Zawoj v Poľsku FSk Likava navštívila a svojim programom piesní a tancov sa predstavila už pri svojom zrode v roku 2000, o štyri roky neskôr zavítala do Poľského Witova.V roku 2013 v rámci prezentácie knihy o Jánošíkovi a stretnutí rodákov žijúcich v Poľsku FSk Likava vystúpila so svojim programom vo Varšave.Slovenská obec Bodonoš v Rumunsku, rodisko nášho člena Jožka Peniaka žije kultúrnym bohatým životom. Organizuje rôzne kultúrne podujatia a medzi najväčšie udalosti pre miestnych obyvateľov patrí Vinobranie - slávnosť poďakovania za úrodu sprevádzaná vystúpeniami a prehliadkami folklórnych súborov. Na týchto slávnostiach sa FSk Likava už po dva roky prezentovala svojim bohatým programom piesní a tancov Dolného Liptova. Vďaka Jožkovi Peniakovi, pánovi starostovi obce Likavka Mariánovi Javorkovi a jej predstaviteľom sa nadviazala medzi oboma obcami družba, pekná a bohatá spolupráca.Partnerské vzťahy medzi východočeským mestečkom Slatiňany a Likavkou začali už pred mnohými rokmi v rámci tradičného cyklistického podujatia "Okolo Liptova". V máji 2015 sa Folklórna skupina Likava zúčastnila na 9. ročníku festivalu "Slatiňanského pozastavení", kde bola jedným z hlavných hostí programu a predviedla krásu tanca, hudby a piesní svojho regiónu a domova.

Úspechy FSk Likava

Svoju obec Folklórna skupina Likava úspešne a hrdo reprezentuje aj na rôznych regionálnych, krajských a celoštátnych prehliadkach a súťažiach.Medzi najväčšie úspechy folklórnej skupiny patria jej postupy na celoštátnu prehliadku dedinských folklórnych skupín "Nositelia tradícii". V roku 2003 v Banskej Bystrici sa dostali medzi 6 najlepších a získali cenu a diplom za vynikajúce dramaturgicko-režijné stvárnenie "Likavskej svadby". V roku 2009 v Liptovskom Mikuláši sa úspešne umiestnili, boli ocenení a predstavili sa v galaprograme fašiangovým pásmom "Likavská bursa", ktoré v roku 2013 uviedla v súťažnej relácii "Kapura" aj Slovenská televízia. Pásmo "Doplatky" prinieslo v júni 2015 folklórnej skupine strieborné pásmo na krajskom kole v Habovke.Okrem svojich vystúpení folklórna skupina v júni 2008 v Tvrdošíne nahrala CD celého svojho programu. O rok neskôr sa Andrea Jágerová, Ján Mudička st. a mužská spevácka skupina Folklórnej skupiny Likava postarali o to, aby ľudové piesne pochádzajúce z ich rodnej obce, ktoré majú vo svojom repertoári a prezentujú ich vo svojich vystúpeniach nezapadli do zabudnutia a nahrali CD pod názvom "Šecki sa peknie do jednieho...".

Organizačná štruktúra FSk Likava z roku 2000

Folklórna skupina Likava v roku 2015 oslávila 15. výročie svojho vzniku. Počas celých jej doterajších 15 rokov Folklórnu skupinu Likava viedol p. Ján Mudička st., ktorý za svoju dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za reprezentáciu Obce Likavka doma i v zahraničí, za zachovávanie kultúrneho dedičstva a za rozvoj a šírenie folklóru získal viaceré ocenenia.

Umelecký vedúci FSk Likava: MUDIČKA Ján, st.

Zástupca: Haluška Jozef

Vedúci hudby korepetítor: Veverica Julián

Organizačný vedúci: Marošová Irena,Pšeno Juraj

Krojár: HRČKA Eduard

Počas 15 rokov pôsobenia Folklórnej skupiny Likava v nej pôsobili nasledovní tanečníci:

FULLA Jozef,  APOLENÁROVÁ Alena, GENŠENIAK Dávid,  APOLENÁROVÁ Michaela, 

HALUŠKA Jozef, BABICOVÁ, rod. NEMČEKOVÁ Katarína,  HLIVA Zdeno, BALÁŽOVÁ Bibiana, 

HRČKA Eduard,  BARTÁNUSOVÁ Katarína, HRČKA Maroš, BERENÍKOVÁ, rod. Tomusová Anna,  

HUBA Stanislav, BRTKOVÁ Kristína, HUBA Michal, BYSTRIČANOVÁ Miriam , 

HUŠĽA Dušan GENŠENIAKOVÁ, rod. HRČKOVÁ Mária, KLAČKO Dominik HRADSKÁ, rod. MIŠOVIČOVÁ Iveta, 

MARTON Pavol, HUŠĽOVÁ Monika, MIŠOVIE Ján, ILKOVÁ Janka , MUCHA Pavol, IGLARČÍKOVÁ Terézia ,

MUDIČKA Ján st., IGLARČÍKOVÁ Katarína, MUDIČKA Ján ml., MAČNIAKOVÁ Eva,  

NEMČEK Jozef, MIŠOVIE Zlatica , NEMČEK Michal,  BRTKOVÁ rod. MIŠOVIE Zlatica ,

OBRCIAN Ľubomír,  MUDIČKOVÁ rod. MARTONOVÁ Zuzana, IGLARČÍK František,  MUDIČKOVÁ Renáta,  

PENIAK Jozef,  MUCHOVÁ Janka , PŠENO Juraj st., ONDRÍKOVÁ Natália , PŠENO Juraj ml., PETHOOVÁ Martina, 

UHRINA Milan PŠENOVÁ Bibiana , UHRINOVÁ Eva,  PENIAKOVÁ Bibiana ,

KRUTÁKOVÁ, rod. ŠVENTOVÁ Andrea,  ANTOLOVÁ, rod. SKOČÍKOVÁ Janka .

Počas 15 rokov pôsobenia Folklórnej skupiny Likava v nej pôsobili nasledovní hudobníci:

VEVERICA Julián st. VEVERICA Julián, ml. NEMČEK Roman, LANGŠÁDL Marek ,

SMETANA Martin, PALAN Peter, DUBOVEC Maroš, HUBA Stanislav, CULKA Ján,   

BRTKO Tomáš, HOLOTOVÁ Lucia ,RÁZGA Peter, LIPTÁK Martin , HRNČIAR Jaroslav, ŠVENTO Michal, st.  

BOČEK Branislav, KLEINOVÁ Milena , MILAN Ervín, MURINA  Peter, KLAČKO Jozef, PLCH Tibor,  

DONOVAL Milan, ŠVENTO Michal, ml. , KRAKOVSKÝ....  PŠENO Samuel , STRUHÁR Vladimír, BIRTUS Ľuboš ,

NOVÁK Peter,  BIRTUSOVÁ Miriam , NOVÁK Ivan, ONDRÍK Vladimír. 

Programová skladba - tanečný a hudobný repertoár FSk Likava

Program FSk Likava je veľmi rozmanitý a svojou prítomnosťou spríjemňuje rôzne slávnostné príležitosti. Do zbierky ich tancov patrí Regrútsky tanec, Faktorský tanec, Bursovnícke pierko, Likavská bursa, Klebetnice, Likavská svadba, Pod Borovinou, Pri muzike, Doplatky a mnoho ďalších hudobných a speváckych čísel.

Choreografie tancov, programových blokov a pásiem, ich charakteristika a úprava a spracovanie hudby

O vytvorenie choreografií tancov a úpravu a spracovanie hudby pre FSk Likava sa zaslúžili, a tak svoju celoživotnú lásku k folklóru a ľudovým tradíciám odovzdávali a odovzdávajú nielen vo svojich rodinách, ale i širokej verejnosti p. Ján Mudička st., p. Vojtech Littva, p. Andrea Jágerová, p. Ján Mudička ml., a p. Julián Veverica.

Tanec "Regrútsky"

"Ej veru len verbujú, zdola z Ružomberka..." za dávnych čias chodili husári po dedinách a mestách verbovať mládencov na vojnu. V neskorších časoch povolávajú mládencov na asentýrku, čiže odvod. Odvedení mládenci sa vracali domov spevom a neraz aj regrútsku zábavu pripravili, aby si so svojimi dievčatami na rozlúčku zatancovali.

(Choreografia p. Ján Mudička st., spracovanie hudby p. Julián Veverica - september 2000)

Tanec "Faktorský"

Choreograf Vojtech Littva ho spracoval v nadväznosti na úspešný sólový tanec "Starejší" v podaní manželov Mudičkovcov, ktorí ho tancovali vo FS Liptov.

Faktor náš, daj oldomáš, veď dneska sviatok máš!" Námetom je prevedenie ukážky, ako to bolo na oslave u Faktorov, keď sa zišla veselá partia. Zámerom je ukázať herectvo a tanečnosť s dobrou hlasovou interpretáciou sólistov - faktora a jeho ženy a taktiež šikovnosť tanečníkov zvládnutia určitých napodobenín plte, hradnej panej ako i ďalších tanečných kreácií. Vojtech Littva sa vo folklórnej skupine opieral o umenie sólových tanečníkov p. Jána Mudičku st. a p. Kataríny Bartánusovej, ktorí predstavovali faktora a faktorku.

(Choreografia p. Vojtech Littva, spracovanie hudby p. Julián Veverica - apríl 2000)

Fašiangová zábava "Likavská bursa"

Ako každá obec, tak aj naša, mala kedysi svoje spôsoby zábav a mnoho zvykov. Do dnešných dní k najznámejším uchovaným tradíciám patrí fašiangová zábava zvaná bursa, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia. Začínala v nedeľu a trvala tri dni. Bursovníci počas týchto dní s ľudovou hudbou obišli celú dedinu a pozývali všetkých ľudí na záverečnú šáfolkovú zábavu, spojenú s vešaním bursovníkov.

(Choreografia p. Ján Mudička st., hudbu upravil p. Julián Veverica - november 2000)

Pásmo "Klebetnice" a "Bursovnícke pierko"

Vitie pierok - poriadalo sa pred bursou - dievčatá, ktoré si chlapci vybrali ako bursovníčky (v minulosti sa to robilo na priadkach) vili pre svojho milého bursovnícke pierko.

Klebetnice - prezentujú zážitky z bursy. Keď sa bursa skončila, miestne klebetnice sa zišli, aby si porozprávali, čo sa všetko počas bursy udialo.

(Choreografia p. Andrea Jágerová - máj 2001)

Vianočné pásmo "Betlehemci"

Ani tajomný a čarovný čas Vianoc a príchodu nového roka sprevádzaný zvykmi a tradíciami neostal bez povšimnutia. "Chodenie s betlehemom, je scénicky spracovaný starý zvyk, ktorý sa konal od Vianoc do Nového roku. Bača s valachmi, Kubom a anjelom nesiacim Betlehem chodili po dedine a oznamovali narodenie Pána Ježiša. Domácim priali zdravie, šťastie a Božie požehnanie.

(Choreografia p. Ján Mudička, st. - december 2001)

.Pásmo "Likavská svadba"

"Ej od sobáša idú, za rúčky sa vedú..." je úvod likavskej svadby. Bohatý ženích Amerikán si berie chudobné dievča - sirotu. Programový blok zachytáva svadobné obrady a zvyky z obce Likavka z obdobia 30. - 40. rokov minulého storočia s dôrazom na príchod svadobčanov do domu mladého zaťa, spievanie spoza stola, svadobnú zábavu, čepčenie a odprevádzanie mladého páru na lôžko. Do popredia vystupujú obyčaje, odev, piesňový materiál i tanečný repertoár spomínaného obdobia.

(Choreografia p. Andrea Jágerová, spracovanie hudby p. Julián Veverica - r. 2001/2002)

Pásmo "Pochovávanie basy"

Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb a jej základným motívom je zákaz zábav počas pôstneho obdobia. Ide o výrazné komické stvárnenie, kedy kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných pochovávajú.

(Choreografia p. Ján Mudička, ml. - r. 2002)

Tanec "Pri muzike"

Tanec je založený na rozkazovačkách mladých tanečníkov v dedinskej krčme pri zábave, kde sa predvádzajú pred dievkami v tanečných cifrovačkách a speve.

(Choreografia p. Andrea Jágerová, úprava hudby p. Peter Rázga a Tomáš Brtko - máj 2005)

Tanec "Pod Borovinou"

Dej tanca sa odohráva na zábave Pod borovinou u krčmára Paračku, kde sa stretli tanečníci, aby parodovali zábavu hradných pánov na hrade Likava.

(Choreografia p. Vojtech Littva, úprava hudby p. Peter Rázga a Tomáš Brtko - jún 2005)

Pásmo "Doplatky"

Dej sa odohráva v 60-tych rokoch minulého storočia. Program spracoval tému vyplácania doplatkov - finančného dorovnania za celoročnú činnosť na družstve, po ktorom nasledovala družstevnícka zábava.

(Choreografia p. Andrea Jágerová - r. 2013)